Makuklubin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä:
22.4.2015

1. Rekisterinpitäjä:
Myllyn Paras Oy
PL 5
05801 Hyvinkää
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Johanna Kemppinen
Myllyn Paras Oy
PL 5
05801 Hyvinkää
johanna.kemppinen(at)myllynparas.fi

2. Rekisterin nimi:
Myllyn Paras Oy:n Makuklubi -uutiskirje

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Makuklubin uutiskirjeen tilanneet HoReCa-alan ammattilaiset saavat sähköpostiinsa uutiskirjeen jossa tiedotetaan ajankohtaisista resepteistä, tuoteuutuuksista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista ruokauutisista.

4. Rekisterin tietosisältö:
Nimitiedot, yritys tai organisaatio, asema yrityksessä, yrityksen osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yrityskategoriatieto sekä tunnistetiedot verkkopalvelun sisällön muokkaamiseksi yhteystietonsa sähköisesti jättäneille tilaajille.

5. Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tiedot kerätään rekisterinpitäjän verkkosivulla olevalla sähköisellä lomakkeella, henkilökohtaisissa asiakastapaamisissa tai tapahtumissa sekä sähköpostitse. Tilaussuhteen aloituksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja sähköpostikirjeissä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjältä ulkopuolisille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalista aineistoa ei ole.
Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

8. Tilauksen peruutus ja tietojen päivitys sekä tarkastusoikeus
Uutiskirjeen tilaaja voi tarkistaa tai päivittää yhteystietojaan itse uutiskirjeessä olevan henkilökohtaisen linkin kautta (henkilötietolain 26 §). Uutiskirjeen tilaaja pääsee peruuttamaan uutiskirjeen tilauksen ja samalla poistamaan tietonsa tietokannasta uutiskirjeessä olevan henkilökohtaisen linkin kautta.