Täältä löydät tietoa viljelykasvien perushinnoista, laatuvaatimuksista ja hinnoitteluperusteista.

Toimitettavan viljan on oltava kauppakelpoista sekä kaikkien viranomaisten asettamien EU:n vaatimusten ja Suomen lainsäädännön mukaista. Viljan tulee olla tervettä, tuleentunutta, väriltään ja muulta ulkonäöltään sekä hajultaan normaalia, kosteus saa olla enintään 14 %. Elintarvikkeeksi käytettävä vilja ei saa sisältää jäämiä peittausaineista, eikä kasvukauden aikana viljaa saa käsitellä glyfosaatti- tai klormekvattivalmisteilla. Luomuviljan tulee olla tuotettu luonnonmukaisen tuotannon vaatimusten mukaisesti. Viljaa tuotaessa on tuotava myös luomutodistus.

NÄYTTEET: Viljan ennakkonäytettä toimitettava vähintään 1 kg. Näytteen tulee edustaa kattavasti toimitettavaa erää. Kippaamaan tultaessa kuormasta otetaan kairanäyte auton lavalta. 

Viljakohtaiset laatuvaatimukset ja hinnoitteluperusteet:

EU:n asettamat toksiinirajat viljoille: