Reseptiklubin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä:
22.4.2015

Päivityspäivämäärä:
24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä:
Myllyn Paras Finland Oy
PL 5
05801 Hyvinkää

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Johanna Kemppinen
Myllyn Paras Finland Oy
PL 5
05801 Hyvinkää
johanna.kemppinen(at)myllynparas.fi

Kaikki Myllyn Paras Finland Oy:n henkilötietorekisterit ovat yrityksen yleisen henkilörekisteriselosteen alaisia. 

2. Rekisterin nimi:
Myllyn Paras Finland Oy:n Reseptiklubi -uutiskirje

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Reseptiklubin uutiskirjeen tilanneet kuluttajat saavat sähköpostiinsa uutiskirjeen jossa tiedotetaan ajankohtaisista resepteistä, tuoteuutuuksista, tapahtumista ja muista ajankohtaisista ruokauutisista.

4. Rekisterin tietosisältö:
Nimitiedot, sähköpostiosoite ja syntymävuosi sekä tunnistetiedot verkkopalvelun sisällön muokkaamiseksi yhteystietonsa sähköisesti jättäneille kuluttajille.

5. Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään vain rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tiedot kerätään rekisterinpitäjän verkkosivulla olevalla sähköisellä lomakkeella. Tilaussuhteen aloituksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja sähköpostikirjeissä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjältä ulkopuolisille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalista aineistoa ei ole.
Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

8. Tilauksen peruutus ja tietojen päivitys sekä tarkastusoikeus
Uutiskirjeen tilaaja voi tarkistaa tai päivittää yhteystietojaan itse uutiskirjeessä olevan henkilökohtaisen linkin kautta (henkilötietolain 26 §). Uutiskirjeen tilaaja pääsee peruuttamaan uutiskirjeen tilauksen ja samalla poistamaan tietonsa tietokannasta uutiskirjeessä olevan henkilökohtaisen linkin kautta.