Laatuvaatimukset ja hinnoitteluperusteet

Toimitettavan viljan on oltava kauppakelpoista sekä kaikkien viranomaisten asettamien vaatimusten ja Suomen sekä Euroopan Unionin lainsäädännön mukaista. Viljan tulee olla tervettä, tuleentunutta, väriltään ja muulta ulkonäöltään sekä hajultaan normaalia, kosteus saa olla enintään 14 %.

Kaikkien viljojen laatuhinnoittelut lasketaan interventiohinnasta: 101,31 €/t

Viljakohtaiset laatuvaatimukset ja hinnoitteluperusteet: