Tietoa yksityisyydensuojasta ja personoinnista

Henkilötietolain (523/1999) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä:
4.4.2016

Päivityspäivämäärä:
19.10.2018

1. Rekisterinpitäjä:
Myllyn Paras Finland Oy
PL 5
05801 Hyvinkää

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Myllyn Paras Finland Oy
Johanna Kemppinen
PL 5
05801 Hyvinkää
johanna.kemppinen(at)myllynparas.fi

2. Rekisterin nimi:
Myllyn Paras.fi -verkkopalvelun rekisteriseloste

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Myllyn Paras kerää verkkopalvelussaan kävijöiden tietoja tarjotakseen kävijälle relevanttia sisältöä sekä nopeuttaakseen tietojen näyttämistä. Kävijätietojen perusteella kehitetään verkkopalvelun toimintaa, lisäksi suoritetaan markkinatutkimuksia sekä Myllyn Paras Finland Oy:n mainontaa ja markkinointia.

4. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

Henkilön etu- ja sukunimi, syntymävuosi, sähköpostiosoite sekä mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana.

Rekisteri sisältää seuraavat personointitiedot:

Käyttäjän talouskoko ja ruokaohjeiden/-kulttuurin kiinnostuksen kohteet sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteri sisältää käyttäjän itse itsestään antamia tietoja tai evästeiden myötä automaattisesti tallentuvia käyttäjän verkkopalvelussa tekemiä toimenpiteitä.

Myllyn Paras kerää tietoja sivuston kautta erilaisin lomakkein mm. uutiskirjetilauksin, kyselyin tai kilpailuin.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Myllyn Paras Finland Oy:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa EU:n alueella tai EU-komission määrittelemällä riittävän tietosuojan tai Privacy Shield -sertifioidulla maalla.

7. Evästeiden käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästeiden käytön poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Käytämme kävijäanalytiikkaan Google Analytics -järjestelmää. Google Analytics käyttää evästeitä auttaakseen verkkopalvelua analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät verkkopalvelua. Evästeeseen tallentuvat tiedot siitä, kuinka käytät verkkopalvelua (mukaan luettuna IP-osoite). Evästeen tiedot lähetetään Googlen palvelimille ja tallennetaan niille, eli tiedot voivat sijoittua EU-alueen ulkopuolelle. Google käyttää näitä tietoja sen arvioimiseen, kuinka käytät verkkosivustoa, verkkosivuston aktiivisuuden raporttien koostamiseen verkkosivuston operaattoreille sekä muiden verkkosivuston aktiivisuuteen ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Google voi myös välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille, mikäli laki tätä vaatii tai kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muihin Googlen hallinnoimiin tietoihin. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Tämä verkkosivusto käyttää HubSpot -markkinointiautomaatiojärjestelmää. HubSpot käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoamme. Käytämme näillä evästeillä kerättyjä tietoja raporttien koostamiseen, apuna sivuston parantamisessa sekä markkinointimme tukena. HubSpotin tietosuojalauseke on nähtävillä tästä.

8. Verkkosivujen personointi
Verkkosivujemme sisältöä personoidaan, jotta sivusto tarjoaisi kävijöille mahdollisimman hyvän käyttökokemuksen. Personointi koskee Inspiroidu-osiota ja sivuston etusivua. Tarjoamme personoidusti sellaisia reseptejä ja artikkeleita, joiden oletamme kiinnostavan sinua.

Personointia tehdään perustuen sisältöön, johon olet tutustunut sivustollamme. Voit halutessasi myös itse kertoa, millaisesta sisällöstä olet kiinnostunut. Voit myös estää sivustoa tarjoamasta personoitua sisältöä. Personointi perustuu käyttämääsi selainohjelmaan tallentuvaan evästeeseen. Personointi toimii niin kauan, kuin vierailet sivustollamme samalla selainohjelmalla. Sivustomme personointitoiminnot eivät kerää tai tallenna henkilötietoja.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalista aineistoa ei ole. Rekisteritiedot kerätään markkinointijärjestelmään johon Myllyn Paras Finland Oy:n rajatuilla ja nimetyillä työntekijöillä on henkilökohtaiset tunnukset. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään, käytössä on vahvat salasanat.

10. Tarkastusoikeus
Henkilötietolain 28 §:n nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Myllyn Paras Finland Oy:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa. Asianomaisen tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostitse tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Myllyn Paras Finland Oy ei vastaanota tietojen tarkistuspyyntöjä puhelimitse tai toimipisteessään, vaan edellyttää aina kirjallista tietojen tarkastuspyyntöä.

11. Henkilötietojen korjaaminen ja kielto-oikeus
Henkilötietolain 29 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojansa oikaistaviksi, poistettaviksi tai täydennettäviksi.

Henkilötietolain 30 §:n nojalla jokaisella rekisteröidyllä on oikeus kieltää Myllyn Paras Finland Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointitarkoituksiin.