Myllyn Paras toimii jätehuollon etusijaperiaatteen mukaan, jossa tärkeintä on vähentää kulutusta ja syntyvän jätteen määrää. Ennen tuotteen poistamista kierrätykseen tai energiaksi on tarkoitus palauttaa käyttökelpoinen materiaali uudelleen kiertoon mahdollisimman tehokkaasti.

Koska Myllyn Paras pakkaa tuotteita Suomessa, sillä on pakkausten tuottajavastuu. Se on yrityksille lakisääteinen velvoite, jonka myötä Myllyn Parhaalla on velvollisuus järjestää pakkausjätteidensä keräys ja kierrätys kokonaisuudessaan sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista. Myllyn Paras kuuluu Pakkauskierrätys Rinkiin, jonka kautta pakkausten kierrättäminen järjestetään.

Myllyllä syntyy kaurankuorijätettä vuosittain noin viisi miljoonaa kiloa, josta noin puolet hyödynnetään tuotantotilojen lämmityksessä ja loput myydään lämpöenergiaksi talon ulkopuolelle.

Myllyn Parhaan tuotantolaitoksissa minimoidaan jätteen määrä ja huolehditaan kestävän kehityksen mukaisesta jätehuollosta. Pakastetehtaan biojäte toimitetaan biokaasulaitokselle ja sieltä ostetulla biokaasulla muun muassa keitetään riisipiirakoiden täytteet ja lämmitetään uuni, jolla paistetaan korvapuustit ja pasteijat.

Talvella 2022 Myllyn Paras alkoi toimittamaan kaurankuori- ja taikinajätettä hyönteisten kasvualustaksi. Hyvinkääläinen pilottiyritys Volare kasvattaa mustasotilaskärpäsen toukkia elintarvikeyritysten sivuvirroista eli biojätettä käytetään hyödyksi toukkien ravintona. Toukista valmistetaan proteiinipitoista jauhetta eläinten rehuksi ja lemmikkien ruoaksi. 

Vähennämme biojätteen määrää kehittämällä tuotantomme toimintatapoja ja kouluttamalla henkilökuntaa. Energiakysymyksiin ja -kulutukseen kiinnitetään erityistä huomiota, ja sähkö- ja lämpöenergian kulutusta seurataan jatkuvasti.