Energian suhteen Myllyn Paras on lähes omavarainen. Vuonna 2007 käyttöönotettu kauran kuorta polttava biopolttolaitos tuottaa energiaa, joka hyödynnetään prosessihöyrynä ja kuumana vetenä. Lisäksi syntyvää energiaa käytetään kiinteistön lämmitykseen.

Ylijäävän energian toimitamme Hyvinkään Lämpövoima Oy:n kaukolämpöverkkoon, jolla lämmitetään vuosittain n. 150-260 kotitaloutta. Se vastaa n. 1-2 % Hyvinkään koko kaukolämmön tuotannosta. Pakastetehtaan biojäte toimitetaan biokaasulaitokselle, jossa se hyödynnetään energiaksi. Biokaasua käytetään pakastetehtaalla mm. uunien lämmitykseen ja riisipiirakoiden riisipuuron keittämiseen.

Yli puolet Myllyn Parhaan käyttämästä energiasta on ei-fossiilista: sähköä, bioenergiaa ja aurinkoenergiaa.

Öljyä käytetään vain varajärjestelmänä esimerkiksi sähkökatkoksen varalta, sillä tuotanto ei voi missään tilanteessa pysähtyä. Myllyn Parhaan tavoitteena on olla täysin hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.