Ympäristö

Ympäristönäkökohdat

Huomioimme ympäristönäkökohdat noudattamalla ympäristölainsäädäntöä tuotteiden pakkausmateriaaleissa ja tuotantoprosesseissa sekä toimimalla yhteistyössä tavarantoimittajien, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Kannamme vastuun ympäristövaikutuksista tuotteen koko elinkaaren ajalta. Tuemme ympäristöä säästäviä tekniikoita ja tuotteita. Myllyn Paras kuuluu Pakkausalan Ympäristörekisteriin (PYR), joka organisoi pakkausjätteen hyötykäyttöä.

Myllyn Paras -tuotteiden raaka-aineissa käytettävä palmuöljy on RSPO-sertifioitua. Takaamme, että palmuöljy on vähintään RSPO Mass Balance -sertifiointitason mukaista.

Painotamme toiminnassamme raaka-aineiden ja energian käytön tehostamisen jatkuvaa kehittämistä. Kiinnitämme biojätteen syntymiseen ja jäteveden laatuun erityistä huomiota. Vähennämme biojätteen määrää kehittämällä tuotantomme toimintatapoja.

Päästöissä nollatavoite

Merkittävän askeleen kasvihuonekaasujen vähentämiseksi otimme keväällä 2007. Silloin Hyvinkäällä sijaitsevan myllymme yhteyteen valmistui bioenergiaa hyödyntävä voimalaitos, joka polttaa raaka-aineenaan hiutaletuotannossa syntyvää kauran kuoriainesta. Syntyvän energian hyödynnämme prosessihöyrynä ja kuumana vetenä sekä kiinteistön lämmityksessä. Ylijäävän energian toimitamme Hyvinkään Lämpövoima Oy:n kaukolämpöverkkoon.

Hiukkaspäästöjen estämiseksi hankimme uuden savukaasusuodattimen syksyllä 2013.

Kasvihuonekaasujen vähentäminen

Teollisuusmaiden on vähennettävä kasvihuonekaasujen päästöjä radikaalisti jo lähivuosikymmeninä. Mikäli päästöt pysyvät nykyisellään, ilmaston lämpeneminen vain kiihtyy entisestään, mikä monien tutkijoiden mukaan aiheuttaa sen, että vuoteen 2100 mennessä maapallon keskilämpötila voi nousta usealla asteella.

Tämän kehityksen pysäyttämiseksi teollisuudessa avainasemassa ovat ne yritykset, jotka kykenevät toimintatapojaan kehittämällä vaikuttamaan nopeasti ja tehokkaasti kasvihuonepäästöjen ja fossiilisten polttoaineiden käytön minimointiin.

Kehitämme jatkuvasti proaktiivista rooliamme ilmastonmuutoksen hallitsemiseksi ja olemme asettaneet tavoitteeksemme kasvihuonepäästöjen vähentämisen nollatasolle sekä fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamisen.

Myllyn Paras on arvostettu brändi

Vuoden 2021 Sustainable Brand Index ™ -bränditutkimuksen Suomen osiossa kaikkiaan 9 900 suomalaista kuluttajaa, iältään 16–75-vuotta, arvioivat, että Myllyn Paras on Suomen neljänneksi vastuullisin elintarvikebrändi ja seitsemänneksi vastuullisin  kaikista brändeistä. Pohjoismaissa, Baltiassa ja Alankomaissa järjestettävä, Euroopan laajin sitoutumaton kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen painottuva Sustainable Brand Index ™ -bränditutkimus on toteutettu vuodesta 2011 alkaen, Suomi on ollut mukana vuodesta 2013..

Hyvinkääläisyritysten energiatehokkuuspalkinto 2013

Hyvinkään kaupungin energiansäästöryhmän, Hyvinkään yrittäjien ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin järjestämän energiatehokkuuskilpailun energiatehokkuuspalkinto 2013 myönnettiin Myllyn Paras Oy:lle.

Yrityksen bioenergiaa hyödyntävä voimalaitos tuottaa omasta käytöstä ylijäävää energiaa Hyvinkään Lämpövoima Oy:lle. Viime vuosina Myllyn Parhaan bioenergiaa on toimitettu n. 150-260 omakotitalon kaukolämmitystä vastaava tuotantomäärä eli n. 1-2 % Hyvinkään koko kaukolämmön tuotannosta.

Ympäristö