Ympäristö

Ympäristönäkökohdat

Huomioimme ympäristönäkökohdat noudattamalla ympäristölainsäädäntöä tuotteiden pakkausmateriaaleissa ja tuotantoprosesseissa sekä toimimalla yhteistyössä tavarantoimittajien, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Kannamme vastuun ympäristövaikutuksista tuotteen koko elinkaaren ajalta. Tuemme ympäristöä säästäviä tekniikoita ja tuotteita. Myllyn Paras kuuluu Pakkausalan Ympäristörekisteriin (PYR), joka organisoi pakkausjätteen hyötykäyttöä.

Myllyn Paras Oy Pakasteet edellyttää margariinin toimittajansa olevan RSOP:n jäsen sekä käyttävän yhtiölle toimitettavissa tuotteissa vähintään Mass Balance -sertifikaatin mukaista palmuöljyä.

Painotamme toiminnassamme raaka-aineiden ja energian käytön tehostamisen jatkuvaa kehittämistä. Kiinnitämme biojätteen syntymiseen ja jäteveden laatuun erityistä huomiota. Vähennämme biojätteen määrää kehittämällä tuotantomme toimintatapoja.

Päästöissä nollatavoite

Merkittävän askeleen kasvihuonekaasujen vähentämiseksi otimme keväällä 2007. Silloin Hyvinkäällä sijaitsevan myllymme yhteyteen valmistui bioenergiaa hyödyntävä voimalaitos, joka polttaa raaka-aineenaan hiutaletuotannossa syntyvää kauran kuoriainesta. Syntyvän energian hyödynnämme prosessihöyrynä ja kuumana vetenä sekä kiinteistön lämmityksessä. Ylijäävän energian toimitamme Hyvinkään Lämpövoima Oy:n kaukolämpöverkkoon.

Hiukkaspäästöjen estämiseksi hankimme uuden savukaasusuodattimen syksyllä 2013.

Kehitämme jatkuvasti proaktiivista rooliamme ilmastonmuutoksen hallitsemiseksi ja olemme asettaneet tavoitteeksemme kasvihuonepäästöjen vähentämisen nollatasolle sekä fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamisen.

Kasvihuonekaasujen vähentäminen

Teollisuusmaiden on vähennettävä kasvihuonekaasujen päästöjä radikaalisti jo lähivuosikymmeninä. Mikäli päästöt pysyvät nykyisellään, ilmaston lämpeneminen vain kiihtyy entisestään, mikä monien tutkijoiden mukaan aiheuttaa sen, että vuoteen 2100 mennessä maapallon keskilämpötila voi nousta usealla asteella.

Tämän kehityksen pysäyttämiseksi teollisuudessa avainasemassa ovat ne yritykset, jotka kykenevät toimintatapojaan kehittämällä vaikuttamaan nopeasti ja tehokkaasti kasvihuonepäästöjen ja fossiilisten polttoaineiden käytön minimointiin.

Ydinvoiman osuus maamme sähköntuotannosta on noin 25 prosenttia. Siten lähes kaikki suomalaiset yksityistaloudet, yhteisöt ja yritykset ovat jo nyt riippuvaisia myös ydinvoimalla tuotetusta sähköstä, minkä lisäksi osa tuontisähköstä on ydinvoimalla tuotettua.

Olemme mukana Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa yhtenä noin 70 osakkaasta siksi, että tuotantolaitoksemme, mylly ja pakastetehdas tulevat hankkeen myötä toimimaan kokonaan ilman kasvihuonekaasupäästöjä.

Myllyn Paras on arvostettu brändi

Kauppalehden Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä tammikuussa vuonna 2010 vastaajat (15–79-vuotiaat suomalaiset) arvioivat, että Myllyn Paras on Suomen neljänneksi ympäristövastuullisin brändi. Myös vuonna 2013 Myllyn Paras saavutti neljännen sijan tässä samassa tutkimuksessa.

Pitkäjänteinen työmme ympäristövastuullisuudessa kantaa hedelmää.

Hyvinkääläisyritysten energiatehokkuuspalkinto 2013

Hyvinkään kaupungin energiansäästöryhmän, Hyvinkään yrittäjien ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin järjestämän energiatehokkuuskilpailun energiatehokkuuspalkinto 2013 myönnettiin Myllyn Paras Oy:lle.

Yrityksen bioenergiaa hyödyntävä voimalaitos tuottaa omasta käytöstä ylijäävää energiaa Hyvinkään Lämpövoima Oy:lle. Viime vuosina Myllyn Parhaan bioenergiaa on toimitettu n. 150-260 omakotitalon kaukolämmitystä vastaava tuotantomäärä eli n. 1-2 % Hyvinkään koko kaukolämmön tuotannosta.

Ympäristö