Yhtiökokous

Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa puhe- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokouksen tärkeimpiä tehtäviä ovat mm. hallituksen jäsenten valitseminen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Muut yhtiökokouksen tehtävät ilmenevät osakeyhtiölaista ja yhtiön yhtiöjärjestyksestä. Tilikauden aikana yhtiössä on järjestettävä yksi varsinainen yhtiökokous hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Tarvittaessa järjestetään ylimääräinen yhtiökokous.

Etukäteistietojen antaminen osakkeenomistajille

Osakkeenomistajien saataville on asetettava ennen yhtiökokousta riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista. Yhtiö antaa etukäteistietoja yhtiökokouskutsussa. Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle osakkeenomistajille toimitetuin kirjatuin kirjein tai muutoin todistettavasti kirjallisesti taikka kahdessa (2) Helsingissä ilmestyvässä suomenkielisessä sanomalehdessä aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokouksen järjestäminen

Yhtiökokous järjestetään Osakeyhtiölaissa edellytetyllä tavalla siten, että osakkeenomistajat voivat mahdollisimman tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan. Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokoukset pidetään pääsääntöisesti yhtiön kotipaikassa. 

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiön toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen jäseniä on oltava läsnä yhtiökokouksissa. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan läsnäolo yhtiökokouksissa on tarpeen osakkeenomistajien ja osakeyhtiön toimielinten välisen vuorovaikutuksen sekä osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteuttamiseksi. Osakkeenomistajat voivat kyselyoikeuttaan käyttämällä saada tarkempia tietoja seikoista, jotka saattavat vaikuttaa osakeyhtiön tilinpäätöksen, taloudellisen aseman tai muun kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Erityisen tärkeää on toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten osallistuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa saattaa käsiteltävän asian laadun vuoksi olla riittävää, että toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja vain osa hallituksen jäsenistä osallistuu kokoukseen.

Hallituksen jäsenehdokkaan osallistuminen yhtiökokoukseen

Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön on osallistuttava valinnasta päättävään yhtiön yhtiökokoukseen, ellei hänen poissaololleen ole painavia syitä. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön on pääsääntöisesti osallistuttava valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, jotta hänet voidaan esitellä osakkeenomistajille.