Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista liiketoimintaa ja hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Toimitusjohtajan nimittäminen

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan.

Toimitusjohtajasopimus

Yhtiön toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy.

Toimitusjohtajasta ilmoitettavat tiedot

Nimi: Pekka Savela
Syntymävuosi: 1959
Koulutus: ekonomi, OTK
Päätoimi: toimitusjohtaja
Keskeinen työkokemus: varatoimitusjohtaja 1985-88, toimitusjohtaja 1989-
Hallituksen jäsenyyden alkamisaika: 1989
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: ETL:n hallituksen jäsen
Osakeomistukset yhtiössä: 97,7 %

Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen puheenjohtaja.