Tilintarkastus

Tilintarkastajalla on tärkeä asema osakkeenomistajien asettamana tarkastuselimenä. Tilintarkastuksen avulla osakkeenomistajat saavat riippumattoman lausunnon siitä, miten yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto on hoidettu.

Tilintarkastajaehdokkaan ilmoittaminen

Yhtiön hallituksen valmistelema ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Jos tilintarkastajaehdokas ei ole hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua toimitettaessa, ehdokkuus julkistetaan erikseen.

Tilintarkastajan palkkiot ja tilintarkastukseen liittymättömät palvelut

Yhtiön tilintarkastajan ja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastuspalkkiot tilikaudelta 1.7.2015-31.12.2016 olivat 138.168 euroa.