Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuisuudet

Yhtiön hallituksen jäsenille on maksettu tilikautena 1.7.2015-31.12.2016 kokouspalkkioita yhteensä 24.000 euroa. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut on korvattu yhtiön matkustusohjesäännön mukaan. Muita palkkioita tai etuuksia ei ole maksettu. Erityistehtävistä voidaan maksaa erillispalkkiota sopimuksen mukaan.

Hallituspalkkion maksaminen osakkeina

Yhtiö ei ole maksanut hallituspalkkiota kokonaan tai osittainkaan yhtiön omina osakkeina. Yhtiöllä ei ole osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää hallituksen jäsenille eikä siten tällä perusteella hallituksen jäsenille ole luovutettu osakkeita tai osakejohdannaisia tilikauden aikana.

Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitseminen

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan palkka ja muut etuudet tilikaudella 1.7.2015-31.12.2016 on ollut 177.114 euroa. Tilikauden 1.7.2015-31.12.2016 aikana toimitusjohtaja ei ole saanut palkkioksi osakkeita tai osakejohdannaisia oikeuksia. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelain mukaisesti. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta.

Toimitusjohtajan sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa päättymään yhtiön puolelta 6 kk:n irtisanomisajalla ja toimitusjohtajan puolelta 3 kk:n irtisanomisajalla.

Hallituksen puheenjohtaja

Yhtiön koko ei edellytä päätoimista hallituksen puheenjohtajaa.