Muu johto

Yhtiön johtaminen tapahtuu yhtiössä hyväksytyn johdon organisaation mukaisesti. Johdon organisaatio on tärkeä osa yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. Organisaatioon kuuluu konserninjohtoryhmä ja liiketoimintojen johtoryhmät. Johtoryhmällä ei ole virallista yhtiöoikeudellista asemaa.

Johdon organisaatio

Konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni. Konsernin liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen Suomi ja Venäjä.
Suomessa toiminnot on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön:
o Mylly
o Pakasteet

Venäjällä toiminnot on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön:
o Mylly
o Farmi

Liiketoimintayksiköt ovat juridisia yhtiöitä, ja niiden toimitusjohtajana toimii emoyhtiön toimitusjohtaja. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmäärä pidetään mahdollisimman suppeana. Hallituksen jäsenet ovat pääsääntöisesti konsernin sisältä. Poikkeukset voidaan hyväksyä vain erityisen perustellusta syystä. Tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajana on pääsääntöisesti emoyhtiön toimitusjohtaja tai emoyhtiön toimitusjohtajan varamies.

Myynti, markkinointi, tuotekehitys ja ostot tapahtuvat keskitetysti kaupallisen johtajan alaisuudessa. Liiketoimintayksiköt vastaavat kukin itsenäisesti tuotanto- ja logistisista toiminnoistaan. Tulosyksiköiden tuotantopäälliköt raportoivat suoraan toimitusjohtajalle.

Konsernin emoyhtiön toimintoja ovat taloushallinto, laki, strategiset resurssit sekä liiketoiminnan ohjaus- ja seurantajärjestelmät. Näistä vastaa emoyhtiö, joka tuottaa ja tarjoaa niissä tarvittavat resurssit ja palvelut liiketoimintayksiköille.

Toimitusjohtajan tukena toimii konsernin johtoryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana toimitusjohtaja sekä johtaja, strategiat ja Group Business Controller.

Konsernin johtoryhmän jäsenistä ilmoitettavat tiedot

Nimi: Pekka Savela
Syntymävuosi: 1959
Koulutus: ekonomi, OTK
Päätoimi: toimitusjohtaja
Keskeinen työkokemus: varatoimitusjohtaja 1985-88, toimitusjohtaja 1989-
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: ETL:n hallituksen jäsen 
Osakeomistukset yhtiössä: 97,7 %

Nimi: Risto Liinakoski
Syntymävuosi: 1947
Koulutus: VTM
Päätoimi: johtaja, strategiat
Keskeinen työkokemus: pankinjohtaja 1970-1982, liikkeenjohdon konsultti 1982-2010, johtaja, strategiat 2011-
Keskeisemmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistukset yhtiössä: -

Nimi: Kirsi Vesterinen
Syntymävuosi: 1972
Koulutus: KTM
Päätoimi: Group Business Controller
Keskeinen työkokemus: rahoituspäällikkö 1999-2007, asiakasvastuullinen johtaja 2007-2012 (molemmat tehtävät pankin yritysliiketoiminnan puitteissa), Group Business Controller 2012-
Keskeisemmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistukset yhtiössä: -