Corporate Governance

Myllyn Paras Oy noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2009 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia vapaaehtoisesti, vaikka yhtiö ei ole pörssinoteerattu, lukuun ottamatta suositusta 17 (Hallituksen jäsenten riippumattomuus). Suosituksesta 17 poikkeamisen syynä on yhtiön omistusrakenne.

Yhtiökokous
Hallitus
Toimitusjohtaja
Muu johto
Palkitseminen
Sisäinen valvonta, riskien hallinta ja sisäinen tarkastus
Tilintarkastus
Tiedottaminen
Yhtiöjärjestys
Osakkeet